Alle kan gøre lidt, men sammen kan vi gøre meget og hos HedelundHunde har vi valgt at blive en del af noget større for at hjælpe naturen, der hvor den har brug for det. Hjælper vi naturen hjælper vi også os selv. 


Vi har valgt en løsningsmetode, hvor den grønne tanke er integreret i vores arbejdsproces, da Naturplejehundene kun afsætter et minimalt aftryk i naturen og derved ikke stresser dyr- eller planter. Vi anerkender brugen af ny teknologi, men naturlig evolution har mange tusind års forspring og derfor er hundens snude på ingen måder blevet overhalet af hverken kunstige næser eller droneteknologi med plantegenkendelseskameraer.  


Vores hundetræningsmetoder sætter hensynet til hundene højest. Selv om vi har store ambitioner på vores og ikke mindst den danske naturs vegne, går vi ikke på kompromis med hensyn til hundetræningsmetoder. Vi træner efter de mest moderne og veldokumenterede træningsmetoder, hvor vi belønner hunden for den adfærd vi ønsker, - det man i hundetræningsverdenen kalder positiv forstærkning. Dyrevelfærd står nemlig vores hjerter nær. Det gælder både de vilde dyr i naturen og vores Naturplejehunde.
Vi synes selv at vi er gode til at træne hunde, men vi kender vores begrænsninger. Derfor har skabt et netværk af nogle af de organisationer og virksomheder, hvor ekspertisen findes, når det kommer til hands-on erfaring med dyr, planter og svampe. På den måde kan vi forene vores styrker i arbejdet med at beskytte den danske natur.


Vi uddanner selv vores kommende Naturplejehundeførere og stiller store krav til deres personlighed og kompetencer. Men ud over at Naturplejehundeførerne hver især skal være gode ambassadører for os, så skal de være passionerede for naturpleje, naturbeskyttelse og hundetræning. De må faktisk gerne være lidt nørdede, for hos os er det begreb et kvalitetsstempel. Deres hunde skal være veltrænede og omgængelige for både mennesker og dyr. De skal være vedholdende og fysisk og mentalt sunde. Alle vores naturplejehundeførere ejer deres egen hund, - nogle mere end én, og er ifm. uddannelsen trænet til at kunne færdes sikkert og hensynsfuldt i naturen. De er i stand til at yde grundig førstehjælp, hvis Naturplejehunden kommer galt afsted ifm. sit arbejde og de har et godt indblik i plante-, dyre- og svampekendskab, samt orientering med kort, kompas og GPS. Alle vores operative Naturplejehundeførerteams er certificerede af censorer fra vores engelske samarbejdspartnere fra Kryus Canine Ltd. med en eksamen, der strækker sig over to dage.


Har du lyst til at prøve kræfter med jobbet som Naturplejehundefører kan du læse mere under fanebladet "Naturplejehundeføreruddannelsen".


Når vi arbejder ude i naturen er vi nemme at genkende. Vores Naturplejehundeførere bærer orange veste, hvorpå der på ryggen står "Naturplejehundefører". Området, hvor vores arbejde foregår, vil være afmærket med skilte og du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores arbejde. Vi sætter dog rigtig stor pris på, hvis du holder din hund tæt til dig, hvis du selv har hund med, så din hund ikke forestyrrer Naturplejehunden i sit arbejde.