Vednedbrydende svampe

Vednedbrydende svampe kan leve skjult og ofte upåagtet i visse træer inden at svampen sætter frugter på træets yderside. For nogle vednedbrydende svampe, f.eks Stor Kulsvamp kan der gå 10-20 år uden synlige indikationer på, at træet er inficeret og det kan have fatale konsekvenser, hvis ikke tilstedeværelsen af svampen bliver afdækket, da træet pludselig og uden varsel kan knække helt nede ved jordoverfladen og falde i hele træets længde. 


Derfor er det vigtigt, at der løbende laves risikovurderinger af træer, for at vurdere om træet skal holdes under observation eller om det skal fældes straks.

Naturplejehundeføreren er ikke uddannet til selvstændigt at lave en risikovurdering af træet, men vi samarbejder med træplejevirksomheder, der har den rigtig uddannelse til det.


I praksis er Naturplejehunde med speciale i at påvise vednedbrydende svampe et godt og grønt værktøj, som uden de store forberedelser kan nærsøge et specifikt træ for tilstedeværelsen eller fraværet af vednedbrydende svampe.


Naturplejehunde med speciale i vednedbrydende svampe kan også gennemløbe et større eller mindre skovområde og screene de enkelte træer for vednedbrydende svampe. Vores hunde er uddannede til at påvise Stor Kulsvamp, som selv for rutinerede fagfolk er meget svær at detektere.


Er der fund af vednedbrydende svampe, vil vores samarbejdspartnere lave en samlet vurdering af omfanget, hvor resultatet af deres egne undersøgelser sammenholdes med Naturplejehundens fund og derefter videreformidle risikovurderingen til kunden. Herefter skal der træffes beslutning om, hvorvidt træet blot skal holdes under observation eller om træet bliver nødt til at blive fældet.