FLAGERMUS

Der findes 17 arter af flagermus i Danmark. De udgør over 1/4 af alle arter af landpattedyr i Danmark, kun overgået af gnaverne. De fleste flagermus bor både i bygninger og i hulheder i træer.


Flagermus er strengt beskyttede arter. Det er derfor ulovligt at slå dem ihjel eller at ødelægge deres yngle- eller rasteområder og deres vinteropholdssteder.


Derfor skal man altid undersøge om flagermus opholder sig i et træ inden det fældes og den proces kan både være omkostnings- og tidskrævende.

Naturplejehunde med speciale i at påvise flagermusens yngle- og rastesteder kan være et godt alternativ til at have folk i felten, som lytter efter flagermusens sang i flere på hinanden følgende dage.


I samarbejde med Flagermusgruppen hos Danmarks Naturfredningsforening, Naturstyrelsen, Michaelsen Biometrika og Mønsted Kalkgruber er HedelundHunde i øjeblikket ved at uddanne en Naturplejehund med speciale i at påvise flagermusenes yngle- og rastesteder i træer.


Vil du vide mere om vores projekt og om tidhorisonten for hvornår vi har en operativ Flagermushund klar, så kontakt os gerne for yderligere information.