Kæmpebjørneklo

HERACLEUM MANTEGAZZIANUM

Kæmpebjørneklo er en 2-flerårig skærmplante, der normalt bliver 2-3 meter høj og har grundblade, der bliver op til 1,5 meter lange og brede. Stænglen kan blive 10 cm i diameter. Der kan være mere end 80.000 blomster på en enkelt plante og en plante producerer op til 20.000 frø.

Planten er som den eneste invasive planteart omfattet af bekæmpelse. Det indebærer, at kommuner valgfrit udarbejder en indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo og kan derefter pålægge ejere eller brugere af arealer, hvor der findes Kæmpebjørneklo, at bekæmpe planten i overensstemmelse med planen, jf. Bekendtgørelse om bekæmpelse af Kæmpebjørneklo.


Bekæmpelse af Kæmpebjørneklo skal medføre, at den enkelte plante dør og bestandene udryddes. I massive bestande og i bestande, hvor der har været stor frøsætning gennem flere år, er det nødvendigt at bekæmpelsen foregår flere år i træk.


Grundejeren har pligt til at sikre, at bekæmpelsen udføres på en sådan måde, at der på intet tidspunkt i indsatsperioden sker yderligere spredning af planten, dvs planten ikke må sætte frø.


Vores Naturplejehunde med speciale i detektion af Kæmpebjørneklo arbejder uden line på arealer, hvor det skønnes mest fordelagtigt og i line, hvis søgningen foregår ved befærdet vej eller jernbanestrækning. Når hunden finder en plante vil hunden stå stille og derved give signal til Naturplejehundeføreren om, at der her står en plante, som skal funddokumenteres.


Naturplejehundeføreren vil herefter via håndhold GPS registrere findestedet og endvidere afmærke det med en orange markeringspind.


De registrede GPS-koordinater bliver herefter elektronisk sendt til arealforvalterens underentreprenør (Landskabs- og naturplejevirksomhed) som derpå forestår den egentlige bekæmpelse.