Priser og ydelser

Det er en langvarig proces at uddanne en god, pålidelig og veluddannet Naturplejehund. Normalt tager træningen fra hvalp til operativ Naturplejehund mellem 1 og 1 1/2 år.


Alle ogaver er forskellige og derfor er vores anbefaling at nogle opgaver bedst løses med et Naturplejehundeteam, mens andre opgaver bedst løses med to Naturplejehundeteams, som arbejder sammen.


Et Naturplejehundeteam består af en certificeret Naturplejehund med -fører.


Vi kan både arbejde på fast timepris eller vi kan give et tilbud på en enkeltstående opgave.

 


Ring eller kontakt os på mail for yderligere information.

HedelundHunde - Naturplejehunde har allerede eller vil inden for kort tid kunne tilbyde Naturplejehunde med følgende specialer:


Ikke-hjemmehørende invasive arter:

  • Kæmpe Bjørneklo
  • Japansk Pileurt


Bilag IV arter:

  • Flagermus


Vednedbrydende svampe:

  • Stor Kulsvamp


Vi udbygger løbende vores Hundeteam med Naturplejehunde med nye kompetencer. Har vi ikke en Naturplejehund med den kompetence som ønskes, vil vi gerne kontaktes og sammen kan vi vurdere muligheden for at uddanne en Naturplejehund med det ønskede speciale.