Naturplejehundeføreruddannelsen

Den danske natur er vidunderlig. Vi lever i et land, hvor vi har fri og uhindret adgang til store naturområder, men den danske natur er også under pres fra ikke hjemmehørende arter af både dyr, svampe og planter.


I Danmark findes der ca. 35.000 forskellige hjemmehørende arter af dyr, planter og svampe, men i løbet af de seneste 300 år er der også registreret 2.459 ikke hjemmehørende arter i naturen, heraf 1.798 plantearter, 657 dyrearter og 4 svampearter og tallene stiger.

Af disse ikke hjemmehørende arter er 66 på Miljøstyrelsens liste over arter, som er vurderet til at være mest skadelig for den danske natur.Uddannelsens formål

Som de første i Danmark har vi hos HedelundHunde taget uddannelsen som Conservation Detection Dog Handlers, - det vi på dansk har valgt at kalde "Naturplejehundeføreruddannelsen".

Vi tilbyder nu også uddannelsen til alle, som kunne tænke sig at bidrage til at bevare biodiversiteten og den hjemmehørende danske bestand af dyr og planter. En naturplejehund vil være en hjælp i naturforvalteres, naturbeskyttelsesorganisationer, forskeres og naturplejevirksomheders arbejde med at registrere levesteder for skadelige, invasive eller truede dyre-, svampe- og plantearter.

Uddannelsen er målrettet hundeejere, som har f.eks. har operativ erfaring med specialsøgshunde eller hundeejere, som har dyrket hundesport med søg, så som nosework, mantrailing eller lignende og som har en hund, der vurderes at være egnet til at kunne bruges operativt i naturen. Men vi underviser den hund og den hundefører, som står foran os og derfor er uddannelsen åben for alle, som har lyst til at prøve kræfter med en grundig og spændende uddannelse med sin hund også selv om, at man ikke lige opfylder ovennævnte tidligere erhvervet erfaring.


Uddannelsens indhold


Der undervises bl.a. i læringsprincipper, progressionsplaner, plante- og dyreartskendskab, juridiske fagområder, førstehjælp til hunde, biokontaminering, færtvandring, dirigering, planlægning og udførelse af søg, markeringstræning og færtprægning. Vi kommer til at arbejde med forståelsen af at følge forskellige "Standard Operation Procedures" (SOP) i de særlige arbejdsgange, som kræves for at være Naturplejehundefører. Enkelte lektioner varetages af eksterne undervisere.

For at starte på uddannelsen skal hunden være minimum 6 mdr. gammel ved kursusstart og derudover skal hunden gennemgå en egnethedsvurdering, hvor hundens mod, nysgerrighed, omgængelighed, samarbejdslyst, energi, søgelyst og miljømæssig robusthed vurderes. Egnethedsvurderingen har til formål, at vurdere, hvor sandsynligt det er, at hunden vil kunne bruges som Naturplejehund. Vi vil ikke på forhånd udelukke nogen, men erfaringsmæssigt har nogle hunderacer lettere ved at tilegne sig de nødvendige egenskaber og derved være bedre egnede til at udføre opgaverne som Naturplejehund. Egnethedsvurderingen skal ses som et hjælpeværktøj til at finde den rette hund til opgaven.

Selve uddannelsen foregår på vores træningscenter mellem Frederikssund og Slangerup, samt på træningsområder i nærmiljøet. Uddannelsen er delt op i fire moduler og afsluttes med en eksamen med censorer fra vores engelske samarbejdsparternere fra Kryus Canine Ltd, som har uddannet naturplejehunde og -førere siden 2017 og som er en af Storbritanniens største udbydere af uddannelsen.Med uddannelsen som Naturplejehundefører, følger et stort ansvar, - et ansvar for at passe på dyre- og plantelivet i vores natur og være en god ambassadør for Naturplejehundene ved at være den, som hjælper naturen og ikke den som ødelægger den, stresser eller skader de dyr, som hører hjemme i den danske natur. Det handler om at kunne samarbejde med andre, både hundeførere men i særdeleshed også med repræsentanter for de arealforvaltere, som vi arbejder sammen med.


Uddannelsen handler om at lære, at arbejde operativt med en hund. Undervisningen foregår både i teorilokalet, men meget af tiden ude i det fri.Afsluttende prøve og certificering

Uddannelsen afsluttes med en prøve. Prøven er praktisk, men der vil indgå mundlige kontrolspørgsmål af teoretisk karakter, for at klarlægge om den teoretiske forståelse er på plads. Da censorerne er fra England, foregår prøvedelen på engelsk, men i følgeskab med en certificeret dansk Naturplejehundefører for eventuelle tolkningsspørgsmål. Prøven foregår over to dage og består af to prøver hver dag af ca. 30 minutters varighed, - altså fire prøver i alt.

Prøven skal afdække om hundeføreren og hunden har de nødvendige kompetencer. Her lægges særlig vægt på hundens søgelyst og -intensitet og om den let lader sig dirigere af hundeføreren. På hver prøve er i forvejen udlagt et antal KONG-stykker af variable størrelser (single blind test), som hunden skal finde og markere for.

Den samlede pris for hele uddannelsen frem til og med certificering (samt evt. re-certificering) er 29.500,- kr. inkl. moms. Betalingen kan deles op i to rater.
Vi vil i den udstrækning der er opgaver, tilbyde certificerede Naturplejehundeførere fra HedelundHunde, at arbejde sammen med os, i forhold til vores samarbejdsaftale. Vi foretrækker at alle certificerede Naturplejehundeførere har et CVR-nummer. Alternativt udbetales der som B-indkomst.


Det er også nu, at der skal lægges en eller flere målfærter på de certificerede Naturplejehunde. Færtprægningsprocessen er gratis for de ny-certificerede Naturplejehunde. Afhængig af målfærten (arten) kan der muligvis være møder med biologer eller økologer fra vores netværk, som Naturplejehundeføreren skal deltage i. Endvidere vil der også være selvstudier i artsegenskaber. Dette er en del af færtprægningsprocessen og aflønnes ikke og det forventes at Naturplejehundeføreren udviser en høj grad af selvstændighed i denne proces.Informationsaften

Informationsaften afholdes onsdag d. 11. september 2024 kl. 19.00, hvor du kan høre mere om, hvad en Naturplejehund er, hvad den kan bruges til og hvad uddannelsen indeholder. Informationsaftenen er gratis, men tilmelding på hedelundhunde@gmail.com er et krav, så vi ved hvor mange vi bliver.

Egnethedsvurdering af hunde bliver afholdt lørdag d. 21. september fra kl. 10.00.

Præcise tidspunkter aftales individuelt ved tilmelding på hedelundhunde@gmail.com. Det er gratis at tilmeldig sig egnethedsvurderingen.


Datoer for uddannelsesforløbet er således:

19. - 20. oktober 2024

02. - 03. november 2024

30. november - 01. december 2024

15. december 2024

25. - 26. januar 2025

08. februar 2025

08. - 09. marts 2025

05. - 06. april 2025

03. maj 2025
Prøve og certificering afholdes over fire dage fra og med d. 15. maj til og med 18. maj 2025.

Alle undervisningsdage er undervisningstiden fra kl. 10:00 - 17:00.Ønsker du yderligere information om uddannelsen og om hvad du kan bruge uddannelsen til, så kontakt os på tlf. 4231-7702 eller skriv en mail til hedelundhunde@gmail.com.

Efter certificering